Ngày 3/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2019 như sau:

Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất 124 thửa đất ở tại km 48, km 49 dọc Quốc lộ 26, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích 124 thửa đất: 27,801 m2. Tổng giá khởi điểm: 32.547.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng). Mục đích sử dụng: Đất ở.

- QSDĐ ở 90 thửa tại km 48. Tổng diện tích: 19.450,4 m2. Diện tích từ 203,7 m² - 371,6 m²/ thửa. Giá khởi điểm từ 224.000.000 đồng đến 468.000.000 đồng/ thửa. Tiền đặt trước 20% theo thứ tự từng lô tài sản.

- QSDĐ ở 34 thửa tại km 49. Tổng diện tích: 8.350,8 m2. Diện tích từ 240,0 m² - 328,9 m²/ thửa. Giá khởi điểm từ 324.000.000 đồng đến 444.000.000 đồng/ thửa. Tiền đặt trước 20% theo thứ tự từng lô tài sản.

(Chi tiết cụ thể theo thông báo đấu giá).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Ngày 11/12/2018 đến ngày 31/12/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu là 200.000 đồng/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước từ 44.800.000 đồng đến 93.600.000 đồng. Thời gian từ ngày 27/12/2018, ngày 28/12/2018 và ngày 31/12/2018.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/01/2019, tại Hội trường UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: (028) 62561989; DĐ: 0987435509 - 0868128868.