Ngày 3/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 299 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền vào ngày 3/11/2018 như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Lâm Thao (Địa chỉ: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 03/11/2018 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Lại.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 299 ô đất tại Khu Đồng Dộc, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. (Danh sách đính kèm)

- Diện tích 103,0 ÷ 345,7m2.

4. Giá khởi điểm: 1.600.000 đ/m2.

5. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 31/10/2018 (trong giờ hành chính) các khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định, làm thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng TCKH huyện Lâm Thao và UBND xã Vĩnh Lại.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Lâm Thao; UBND xã Vĩnh Lại.