Ngày 31/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2018 do Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau: