Ngày 31/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 05 lô đất ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. 

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (trong giờ hành chính). Địa điểm: UBND xã Thọ Vực và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty trong hai ngày 26/10/2018 và 29/10/2018 (trong giờ hành chính). TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân, số TK: 115002635676 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Sầm Sơn.

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 7h30, sáng thứ 4 ngày 31/10/2018.

- Địa điểm tổ chức: UBND xã Thọ Vực.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Địa chỉ: Số 68, quốc lộ 47, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.