Ngày 31/01/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/01/2019 do VCB Chi nhánh Thái Bình ủy quyền như sau: