Ngày 31/01/2019, đấu giá cổ phần Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá phần vốn góp theo lô của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tại Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam vào ngày 31/01/2019 như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam.

- Địa chỉ: 172 Nguyễn Chí Thanh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0236.3871880; Fax: 0236.3871881.

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bán lẻ các loại xăng dầu.

3. Vốn điều lệ Công ty: 31.966.157.000 VNĐ.

4. Tổ chức chào bán phần vốn góp: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô.

6. Số lô phần vốn góp bán đấu giá: 1 lô, trong đó phần vốn góp của một lô chào bán là 40% tổng số vốn thực góp trong vốn điều lệ của Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá theo lô phần vốn góp được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE).

9. Phần vốn góp chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

- Tình trạng phần vốn góp: Tự do chuyển nhượng.      

- Giá khởi điểm một lô phần vốn góp: 13.157.950.928 đồng/ lô.

- Tổng phần vốn góp đấu giá: 40% giá trị của Công ty TNHH TT DV Total Việt Nam được xác định tại thời điểm 31/07/2018.  

- Bước giá: 1 đồng.

- Số phần vốn góp nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0.

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm một lô phần vốn góp.

10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian: Từ 08h00, ngày 11/01/2019 đến 16h00, ngày 15/01/2019.

- Địa điểm: Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, số 18 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng .

11. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Chậm nhất ngày 22/01/2019.

12. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Thời gian từ 08h00, ngày 23/01/2019 đến 16h00, ngày 25/01/2019. Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

13. Nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước 10h00, ngày 31/01/2019.

14. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 10h30,  ngày 31/01/2019.

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

15. Thời gian nộp tiền bổ sung mua phần vốn góp: Từ ngày 01/02/2019 đến 16h00, ngày 14/02/2019.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 14/02/2019.

Nhà đầu tư nhận thêm Thông tin chi tiết trên các website www.hsx.vn; http://ddif.com.vn và www.agriseco.com.vn.