Ngày 30/8/2018, đấu giá vật tư thu hồi tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/8/2018 do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh ủy quyền như sau: