Ngày 30/10/2018, đấu giá thanh lý lô tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và sắt phế liệu tại Hà Nội

(BĐT) - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội có nhu cầu bán đấu giá thanh lý lô tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và sắt phế liệu vào ngày 30/10/2018 như sau:

1. Địa chỉ có tài sản tại: Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Nhà máy bia Hà Nội - HHT, số 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội.

2. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Tham khảo, mua hồ sơ tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 12/10/2018.

3. Địa điểm, thời gian xem tài sản: Tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Nhà máy Bia Hà Nội - HHT (bắt đầu từ 9h00 ngày 19/10/2018, trong giờ hành chính).

4. Nộp hồ sơ, đăng ký tham gia: Tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày 15/10/2018 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 16/10/2018.

5. Đấu giá bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018 tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội.

6. Thông báo công khai tại:

- Website của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: www.habeco.com.vn;

- Báo Đấu thầu;

- Trụ sở Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ (trong giờ hành chính): Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043 8235650 máy lẻ 536.