Ngày 30/01/2019, đấu giá xe ô tô thanh lý tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/01/2019 do Công an tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: