Ngày 29/9/2018, đấu giá lô quyền sử dụng đất tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý (BQL) khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá QSD đất xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (Đợt 5), vào ngày 29/9/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: QSD 33 suất đất xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên:

Vị trí

Số suất

Diện tích (m2/ 1 suất)

Giá khởi điểm (đ/ m2)

Tiền đặt trước
(đồng)

Khu CL01

1

LK22

1

169,5

10.000.000

150.000.000

Khu CL02

13

LK12; LK 20; LK21

3

110,0

17.000.000

150.000.000

LK56 đến LK65

10

90,0

7.000.000

35.000.000

Khu CL03

19

LK22

1

79,0

7.000.000

35.000.000

LK23

1

86,0

6.000.000

35.000.000

LK24

1

92,0

6.000.000

35.000.000

LK25

1

98,0

6.000.000

35.000.000

LK12 đến LK21

10

100,0

6.000.000

35.000.000

LK36 đến LK40

5

100,0

5.500.000

35.000.000

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 29/9/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ.

 4.  Thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước: Mua hồ sơ: Từ ngày 05/9/2018 đến 16h00, ngày 27/9/2018 tại UBND xã Nhật Tân; BQL Khu Đại học Phố Hiến và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/9/2018 đến 17h00 ngày 27/9/2018 tại UBND xã Nhật Tân. Nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản.

5. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá photo CMND/ CCCD/ HC (còn hạn); Sổ hộ khẩu; Giấy nộp tiền; Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp trực tiếp tại UBND xã Nhật Tân.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234. BQL Khu ĐH Phố Hiến, 45 đường Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. ĐT: 0221.3531689.