Ngày 29/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2018 do UBND huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Văn Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 01 suất tại thị trấn Văn Giang và 03 suất tại vị trí thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

TT

Tên suất đất

Số suất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tiền đặt trước
(đồng)

I

Vị trí Thị trấn Văn Giang

1

 

 

 

 

Suất số 131

1

131

20.000.000

200.000.000

II

Vị trí Thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa

3

 

 

 

1

Suất số 02

1

101

9.400.000

80.000.000

2

Các suất đất số 01 và số 03

2

210

7.800.000

80.000.000

 

Tổng

4

442

 

 

Tiền mua hồ sơ áp dụng chung cho tất cả các khu đất đưa ra đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h00’ thứ Bảy, ngày 29/12/2018 tại Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Văn Giang.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 14/12/2018 đến 17 giờ 00, ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND huyện Văn Giang.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 27/12/2018 (Thứ 5) buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Văn Giang.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang - Số điện thoại: 0221.3933154 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt - Số điện thoại: 024.32115234 hoặc 0935378899.