Ngày 29/10/2018, đấu giá gỗ xẻ, gỗ tròn tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm huyện Sa thầy ủy quyền vào ngày 29/10/2018 như sau: