Ngày 29/01/2019, đấu giá quyền sử đất tại thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/01/2019 do Văn phòng ĐKKD&PTQĐ tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau: