Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Phước Long, Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/9/2018, do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Phước Long ủy quyền như sau: