Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá vào ngày 28/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau: