Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá vào ngày 28/9/2018 do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh (Địa chỉ: Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 4.119,2m2, loại đất BHK, thuộc thửa đất số 1562, tờ bản đồ số 03. Tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Nguyễn Thu Hương).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 21/9/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/9/2018 đến 16h00 ngày 25/9/2018 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 106.311.793 đ.

5. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 15.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 25/9/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam.

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại Ngân hàng BIDV – CN Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 28/9/2018 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần đấu giá Phương Nam

Số 35 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907.030.333

Website: www.daugiaphuongnam.com