Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích: 282,1m², loại đất ODT, thời hạn sử dụng lâu dài và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 141 tờ bản đồ 04, tọa lạc tại phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (phần đất thu hồi của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang).

4. Giá khởi điểm: 9.874.363.000 đồng (chín tỷ tám trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ba ngàn đồng). trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất: 9.591.400.000 đồng.

Giá trị tài sản gắn liền với đất:   282.963.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 24/12/2018 và ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản: Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h30 ngày 25/12/2018.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.500.000.000đ/hồ sơ (tương đương 15% tổng giá khởi điểm của tài sản). Khách hàng nộp từ ngày 25/12/2018 đến 10h30 ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h30 ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

* Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

* Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

* Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

* Cách thức: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang vào tài khoản ngân hàng, cụ thể:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/12/2018 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456.