Ngày 28/12/2018, đấu giá Máy móc, trang thiết bị y tế thanh lý tại tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên thông báo đấu giá tài vào ngày 28/12/2018 do Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3) Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên

4) Tên tài sản: là Máy móc, trang thiết bị y tế thanh lý

- Danh mục tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

STT

Danh mục tài sản đấu giá

Số lượng

Giá khởi điểm (VNĐ)

Bước giá (VNĐ)

Tiền đặt trước (VNĐ)

Hồ sơ tham gia đấu giá (VNĐ)

01

Máy móc, trang thiết bị y tế thanh lý (có danh mục tài sản thanh lý đính kèm)

211

43.545.000

5.000.000

4.300.000

100.000

- Tiền đặt trước: người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 8900 201 006823, mở tại NHNN&PTNT tỉnh Điện Biên hoặc tài khoản số 36010000396855, mở tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên của Công Ty TNHH TMDV và Bán đấu giá tài sản Điện Biên trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

- Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề (trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên). Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/12/2018 đến 17 giờ ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

6) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 09 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty TNHH TMDV và bán đấu giá tài sản Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Bệnh viện tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153827267

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.