Ngày 28/10/2018, đấu giá 27 suất đất xây dựng nhà ở tại khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý  khu Đại học Phố Hiến thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2018 như sau:

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý (BQL) khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá QSD 27 suất đất xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới bắc Nu-10 khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (Đợt 6) với tổng diện tích 2.522,50 m2.

- Khu CL01:

+ LK43 Giá khởi điểm (GKĐ) 10.000.000 đ; Tiền đặt trước (TĐT) 150.000.000 đ;

+ LK34 đến LK42: GKĐ 7.000.000; TĐT 35.000.000 đ.

Khu CL02:

+ LK37 & LK71: GKĐ 10.000.000 đ; TĐT 150.000.000 đ;

+ LK66 đến LK70: GKĐ 7.000.000; TĐT 35.000.000 đ.

Khu CL03:

+ LK29, GKĐ 7.000.000; TĐT 35.000.000 đ;

+ LK26; LK27; LK28: GKĐ 6.000.000; TĐT 35.000.000 đ;

+ LK30 đến LK35: GKĐ 5.500.000; TĐT 35.000.000 đ.

- Tiền mua hồ sơ: Áp dụng chung cho tất cả các suất đất là 500.000 đ, riêng suất LK26 khu CL03 là 200.000 đ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 28/10/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ.

4. Thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ: Từ ngày 08/10/2018 đến 16h00, ngày 25/10/2018 tại UBND xã Nhật Tân; BQL khu ĐH Phố Hiến và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2018 đến 17h00, ngày 25/10/2018 tại UBND xã Nhật Tân. Nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản.

5. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá photo CMND/ CCCD/ HC (còn hạn); Sổ hộ khẩu; Giấy nộp tiền, điền đầy đủ thông tin trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp trực tiếp tại UBND xã Nhật Tân.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; BQL khu ĐH Phố Hiến, số 45 đường Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. ĐT: 0221.3531689.