Ngày 28/01/2019, đấu giá 11 xe mô tô đã cũ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/01/2019 do Ủy ban nhân dân xã Bàu Năng ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham

Địa chỉ: Xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: 11 xe mô tô đã cũ. Tên chủ xe: Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham. Tình trạng xe: 11 xe hiện hư hỏng nặng, không hoạt động được. Cụ thể: Động cơ không hoạt động được (Do để lâu ngày bình điện hỏng, động cơ bó kẹt, dầu bôi trơn biến chất), khung xe, vành xe bị mục gỉ, sơn bạc màu và một số bộ phận khác của xe bị bể vỡ.

* Chi tiết tài sản xem tại Công ty

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 25/01/2019.

- Địa điểm xem tài sản: tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham: Xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2019 tại 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2019.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 24/01/2019, ngày 24/01/2019 và ngày 25/01/2019 trong giờ hành chính.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum

Số tài khoản: 0761 002378899

Tại ngân hàng: Vietcombank Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: tối thiểu 200.000 đồng. Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 28/01/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 02603.850.789