Ngày 27/9/2018, đấu giá tài sản cố định và vật tư thanh lý tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Tài sản cố định và vật tư thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 559.000.000 đồng. Đã bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 24/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ  ngày 17/9/2018  đến ngày 19/9/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 26/9/2018. Số tiền đặt trước 55.900.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 27/9/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi Tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.