Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 1 vào ngày 27/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: