Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, vào ngày 27/9/2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Ký hiệu thửa đất: Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ;

2. Địa điểm thửa đất: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích thửa đất: 307,8 m2 (có Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/5/2017 kèm theo);

4. Vị trí thửa đất: Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m;

5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

6. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

7. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

8. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: ≤ 6 tầng;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ là:

15.287.000 đồng/m2 x 307,8 m2 = 4.705.338.600 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, ba trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm đồng).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

2. Tiền đặt trước: 706.000.000 đồng (Bảy trăm lẻ sáu triệu đồng)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá thửa đất nói trên.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:   500.000 đồng 

2. Bước giá: 200.000.000 đồng tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/9/2018 tại thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/9/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/9/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 24/9/2018 cho đến 16h30 ngày 26/9/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 27/9/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926.

Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995.

Website:chuoigiatri.com.vn