Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/9/2018 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: