Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất (khu du lịch) tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 27/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: