Ngày 27/12/2018, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng uỷ quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: 04 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng (bán riêng lẻ từng chiếc xe ô tô): 

Stt

Nhãn hiệu

Biển
kiểm
soát

Hãng sản xuất

Năm sản xuất

 

Tiền bán hồ sơ đấu giá (Đồng)

Tiền đặt trước đấugiá (Đồng)

Giá khởi điểm
bán đấu giá
thanh lý

1

Hiace RZH114

43M-000.80

Toyota

1996

50.000

2.000.000

10,000,000

2

Urvan

43E-0849

Nissan

2001

50.000

3.000.000

15,000,000

3

L300

43E-0888

Mitsubishi

2004

50.000

4.000.000

20,000,000

4

Pajero

43E-0196

Mitsubishi

1993

150.000

15.000.000

75,000,000

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số 06 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 24/12/2018, địa điểm xem tài sản tại số 06 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 24/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 24/12/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 27/12/2018.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 27/12/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.