Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa vào ngày 27/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT):

- 01 thửa đất thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn. GKĐ: 4.5tr. TĐT: 80tr.

- 02 thửa đất thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn. GKĐ: 6.5tr. TĐT: 60tr.

- 05 thửa đất thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Phú Cầu. GKĐ: 6.5tr. TĐT: 70tr.

- 10 thửa đất thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh. GKĐ: 5tr. TĐT: 70tr.

- 01 thửa đất thôn Họa Đống, xã Trường Thịnh. GKĐ: 1.3tr. TĐT: 30tr.

- 04 thửa đất thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt. GKĐ: 4.7tr. TĐT: 40tr.

- 03 thửa đất thôn Hậu xá, xã Phương Tú. GKĐ: 2.7tr. TĐT: 30tr.

- 07 thửa đất thôn Phí Trạch, xã Phương Tú. GKĐ: 2.6tr. TĐT: 30tr.

- 07 thửa đất thôn Văn Cao, xã Tảo Dương Văn. GKĐ: 4.5tr. TĐT: 60tr.

- 07 thửa đất thôn Triều Khúc, xã Đội Bình. GKĐ: 5tr. TĐT: 60tr.

- 05 thửa đất thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường. GKĐ: 4.5tr. TĐT: 80tr.

- 04 thửa đất thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ. GKĐ: 3tr. TĐT: 30tr.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’,  ngày 27/12/2018 (Thứ 5) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá trực tiếp theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 07/12/2018 đến 17h00, ngày 24/12/2018 tại Trung tâm PT QĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt. (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20, 21/12 và ngày  24/12/2018  bằng chuyển khoản, hoặc nộp tiền mặt.

Liên hệ: Công ty Đấu giá HD Lạc Việt, số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, HN. ĐT: (0243.2115234); Trung tâm PT QĐ huyện Ứng Hòa, số 59 phố Lê Lợi, TT. Vân Đình, Ứng Hòa, HN. ĐT: (0243.3980886).