Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh.

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tổng số tài sản bán đấu giá: 67 lô

Địa chỉ đất đấu giá: Tại khu quy hoạch đường quy hoạch Đ7, rộng 17,5m.Thôn 4, thôn 5 xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Tổng diện tích: 12.060 m2 (kèm theo danh sách chi tiết).

Nguồn gốc:

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức giao đất: Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng : lâu dài.

Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá Kể từ ngày ra Thông báo đến 11 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính), xem trực tiếp tại nơi có lô đất bán đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán, nhận và kết thúc hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339.

Tổng giá khởi điểm: 4.341.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước:

Nộp 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất.

Phí tham gia đấu giá:

Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 27/12/2018 tại Hội trường UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh.

Thông tin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai(ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai./.