Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy phong ủy quyền như sau: