Ngày 27/12/2018, đấu giá 330 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Phòng Giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ. Đ/c: PGD Supe: Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 330 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm: 582.754.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 24/12/2018. Nộp tiền đặt trước: Ngày 24/12/2018 vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 27/12/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0869666102.