Ngày 27/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 3.263,4 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Lâm thao ủy quyền vào ngày 27/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Lâm thao. Địa chỉ: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103825759

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở diện tích: 3.263,4 m2 được chia thành 27ô đất tại khu Cống Khóe, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ:

- Từ ô số 01 đến ô số 08 và từ ô số 11 đến ô số 27: 25 ô: Diện tích: : 120,0 m2 /ô đất

- Ô số 28: 01 ô: Diện tích: 125,0 m2

- Ô số 29: 01 ô: Diện tích: 138,4 m2

3.1. Giá khởi điểm: 3.000.000đ/ 1m2 (Bằng chữ: Ba triệu đồng )

3.2. Bước giá: 50.000 đồng/bước giá (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng )

3.3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

3.4. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/ô đất (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng )

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/ 10/2018 đến trước 16giờ 00 phút ngày 24/10/2018.

Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Lâm thao, tỉnh Phú Thọ;

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 23/10/2018. Khách hàng liên hệ đăng ký để xem trên thực địa ô đất hoặc bản vẽ từ ngày 09/10/2018 đến ngày 19/10/2018 tại:

+ UBND xã Cao Xá, huyện Lâm thao, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Lâm thao, tỉnh Phú Thọ;

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

6. Nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp vào tài khoản số: 42310000177988 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ (Phòng giao dịch khu công nghiệp Thụy Vân). Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2018 hạn chốt đến 15h00 ngày 26/ 10/2018.

- Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

7.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 09/10/2018 chốt đến 16giờ 00 phút ngày 24/10/2018 .

- Địa điểm: Tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Lâm thao, tỉnh Phú Thọ

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên thực hiện vào ngày, giờ làm việc hành chính)

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 07giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2018 tạiHội trường UBND xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc UBND huyện Lâm Thao theo địa chỉ trên./.