Ngày 26/9/2018, đấu giá tàu Ponton tại Vũng Tàu

(BĐT) - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2018 như sau: