Ngày 26/9/2018 đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 26/9/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum như sau:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

2. Địa chỉ: Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

4. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa:     83.302.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá:      5.213.830 cổ phần

6. Mệnh giá:         10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:  12.700 đồng/cổ phần

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

9. Thời gian tổ chức đấu giá :  Dự kiến 08h30 Ngày 26/09/2018

10. Địa điểm tổ chức đấu giá:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16h00 ngày 27/08/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412.626 Fax: 043.9347.818