Ngày 26/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời đấu giá QSDĐ tại huyện Thường Tín vào ngày 26/11/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

1) 09 thửa đất tại xã Lê Lợi: Giá khởi điểm 11.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 200.000.000 đ/ thửa đất. 2) 11 thửa đất tại thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm 4.200.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 200.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 70.000.000 đ/ thửa đất. 3) 05 thửa đất tại thôn Phương Cù, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm 4.300.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 100.000.000 đ/ thửa đất. 4) 11 thửa đất tại thôn Phương Cù, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm 4.300.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 200.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 80.000.000 đ/ thửa đất. 5) 17 thửa đất tại thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm 6.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 100.000.000 đ/ thửa đất. 6) Thửa số 31 xã Tân Minh: Giá khởi điểm 3.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 200.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 70.000.000 đ/ thửa đất. 7) Thửa số 07 xã Tân Minh: Giá khởi điểm 5.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 100.000.000 đ/ thửa đất. 8) Thửa số 12 thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong: Giá khởi điểm 44.900.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 400.000.000 đ/ thửa đất. 9) 05 thửa đất thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm: Giá khởi điểm 8.000.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 200.000.000 đ/ thửa đất.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá (giờ hành chính): Từ 07/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

Mua hồ sơ và nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội hoặc gửi thư đến: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước (giờ hành chính): Các ngày 21 và 22/11/2018.

Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản cho Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia: Số TK: 01784368.0008 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín.

5. Thời gian xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 19 và 20/11/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 26/11/2018 (thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT 024.33.762.600.

(Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín).