Ngày 26/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/01/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Hội đồng Xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: QSD 03 ô đất tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Diện tích từ 150 m2 đến 240 m2. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: Từ 30.000.000 đồng/ ô đến 50.000.000 đồng/ ô (Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/01/2019 đến hết 16h00’, ngày 24/01/2019. Nộp tiền đặt trước: Ngày 22, 23, 24/01/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 13h30’, ngày 26/01/2019 tại Hội trường UBND xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0985361047;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn . Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.