Ngày 25/12/2018, đấu giá vật tư giá trị thu hồi tại Hà Nội

(BĐT) - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, yêu cầu đối với người trúng đấu giá:

Các đơn vị, tập thể có đủ tư cách pháp nhân trong và ngoài Quân đội có thể tham gia đấu giá để mua 1, 2 hoặc cả 3 lô vật tưcủa Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng như sau:

- Lô 1: Là vật tư có giá trị thu hồi từ 20 máy, thiết bị đã loại khỏi biên chế và xử lý quản lý tại Nhà máy Z111/Tổng cục CNQP; giá khởi điểm: 90.315.000 đồng (Chín mươi triệu ba trăm mười lăm nghìn đồng).

- Lô 2: Là vật tư có giá trị thu hồi từ 33 máy, thiết bị đã loại khỏi biên chế và xử lý quản lý tại Nhà máy Z125/Tổng cục CNQP; giá khởi điểm: 243.668.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

- Lô 3: Là vật tư có giá trị thu hồi từ 104 máy, thiết bị đã loại khỏi biên chế và xử lý quản lý tại Nhà máy Z176/Tổng cục CNQP; giá khởi điểm: 694.512.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tư triệu năm trăm mười hai nghìn đồng).

- Yêu cầu đối với người trúng đấu giá: Khách hàng trúng đấu giá được thu hồi vật tư sau khi phải tự thực hiện việc tháo dỡ, dọn sạch mặt bằng theo yêu cầu. Phải có phương án tháo dỡ, nộp tiền ký quỹ cam kết đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu, liên hệ với Hội đồng đấu giá tài sản Tổng cục Công nghiệp quốc phòng số 28ª đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội để tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.

3. Tổ chức xem tài sản:

Các đơn vị, tổ chức mua hồ sơ đấu giá mới được xem tài sản đấu giá. Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính, phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật quân sự từ ngày 12/12/2018 đến ngày 20/12/2018 tại các địa điểm:

Lô 1 tại Nhà máy Z111, số 284 Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Lô 2 tại Nhà máy Z125, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Lô 3 xem tài sản tại 04 địa điểm:

- Nhà máy Z176, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội;

- Xí Nghiệp 76.1/Z176, Thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

- Xí nghiệp In/Z176:

+ Cơ sở 1: số 64-66 Võng Thị, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

+ Cơ sở 2: Đường Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà nội.

4. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ đấu giá tài sản trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ ngày 12/12/2018 đến ngày 20/12/2018 tại các địa điểm:

- Nhà máy Z111, số 284 Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

- Nhà máy Z125, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

- Nhà máy Z176, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

- Phòng Vật tư/Tổng cục CNQP, số 28ª đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Tiền mua hồ sơ:

- Lô 1: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ)

- Lô 2: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ)

- Lô 3: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ)

b) Tiền đặt trước:

- Lô 1: 13.000.000 đồng/hồ sơ (Mười ba triệu đồng).

- Lô 2: 36.000.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi sáu triệu đồng)

- Lô 3: 104.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm linh bốn triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tham gia đấu gí: 08h00’ ngày 25/12/2018

- Địa điểm: Nhà máy Z176/Tổng cục CNQP, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tuân thủ điều 38 của Luật đấu giá tài sản./.