Ngày 25/10/2018, đấu giá Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý.

Giá khởi điểm: Lô 1: 3.833.149 đồng; Lô 2: 877.589.247 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 22/10/2018.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 19/10/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 24/10/2018. Số tiền đặt trước: Lô 1: 383.000 đồng; Lô 2: 87.750.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 25/10/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.