Ngày 25/10/2018, đấu giá hàng hóa thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh thông báo đến toàn bộ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua. Thông tin cụ thể như sau:

1. Hàng hóa thanh lý:

- Lô 1: Thảm tấm.

- Lô 2: Bao gồm các nhóm ngành hàng sau: Đồ điện gia dụng; Đồ gia dụng; Thiết bị vệ sinh - Phòng tắm; Kim khí; Đèn; Dụng cụ cầm tay; Sân vườn

2. Giá khởi điểm:

- Lô 1: 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Lô 2: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

3. Hồ sơ đăng ký mua hàng hóa thanh lý gồm:

- Phiếu đăng ký tham dự chào giá;

- Bản photocopy Giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp);

- Bản photocopy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng điền “Phiếu đăng ký tham dự chào giá”.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua, xem hàng hóa và đặt cọc: Trong 03 ngày, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 24/10/2018. Số tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá mua hàng thanh lý là: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) (*)

Ghi chú (*): Tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá sẽ trả lại nhà thầu trong trường hợp nhà thầu tham gia không  trúng thầu; Tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá sẽ không được trả lại trong trường hợp nhà thầu từ chối nhận hàng khi đã trúng thầu hoặc nhà thầu rút lại giá đã trả.

6. Địa điểm xem hàng hóa: Siêu thị Mê Linh, trong Nhà A, trung tâm Tầng 1 – Trung tâm Thương mại và VLXD Melinh Plaza. Địa chỉ: Km 8 đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, Hà Nội.

7. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký mua hàng hóa và tiền đặt cọc: Phòng Kế toán – Công ty CP Đại siêu thị Mê Linh, Tầng 3 – Trung tâm TM Melinh Plaza.

8. Thời gian mở hồ sơ đăng ký mua hàng hóa thanh lý: 10h00, ngày 25/10/2018.

9. Thời hạn thanh toán mua hàng: Trước ngày 27/10/2018. Thời hạn di chuyển hàng hóa: Trước ngày 30/09/2018. Sau thời gian mở thầu ngày 25/10/2018 Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh sẽ niêm phong kho hàng, khách hàng không được vào xem sau thười gian mở thầu.

10. Chi tiết xin liên hệ: Hội đồng Đấu giá Công ty CP Đại siêu thị Mê Linh, Tầng 3, TTTM Melinh Plaza. Điện thoại: 024-38869996. Người liên hệ: Ms Lê Hồng Hạnh – T.P KSNB. Mobi: 091 991 7788.

11. Quy định đối với việc tham gia đấu thầu:

- Nhà thầu phải đặt cọc theo quy định ở mục 4 (*);

- Hàng hóa thanh lý sẽ được bán cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có giá mua cao nhất trong phiếu đăng ký tham dự chào giá;

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân mua chịu mọi chi phí cho việc tháo dỡ, vận chuyển hàng thanh lý hoặc thuế phí và lệ phí phát sinh;

- Hàng hóa thanh lý sau khi đã được bán không được phép trả lại với bất kỳ lý do gì.