Ngày 25/01/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019 do Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: