Ngày 25/01/2019, đấu giá 38,23 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đầu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh; Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản đấu giá: 38,23 ha cây cao su thanh lý (14.818 cây).

* Giá khởi điểm: 10.200.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, vận chuyển, móc gốc, rễ và san lắp hố gốc cây, dọn đốt gốc, cành nhánh, rễ cây để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

- Tài sản được giao theo diện tích ha, không giao theo số cây.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy chế đấu giá của Trung tâm.

-Thời gian bán hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 22/01/2019.

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và tại Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

-Thời gian xem tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 22/01/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Nông trường Cao su Tân Biên thuộc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

-Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 22/01/2019.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (Địa chỉ:Số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và tại Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 22/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/01/2019.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Trung tâm.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

-Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/01/2019.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, bỏ phiếu kín ngay khi đăng ký tham gia đấu giá và mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Địa điểm đấu giá: Tại Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

-Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274.3859653.

+ Phòng Kế hoạch Đầu tư – Xây dựng Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : 0276.3841525).