Ngày 24/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Phương Nam (gọi tắt là Công ty) thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/9/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 11.532m2 (Trong đó: Đất LUC có diện tích là 10.899m2, đất BHK có diện tích 633m2), thuộc thửa đất số 409, 410 và 980, tờ bản đồ số 12. Tọa lạc tại ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Quang và bà Lê Thị Sánh).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 20/9/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/8/2018 đến 16h00 ngày 21/9/2018 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 588.636.701 đ.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

6. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đ/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước: 87.000.000 đ.

* Lưu ý: Nếu số tiền đặt trước hoặc hồ sơ nộp sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ, thì xem như không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 21/9/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

- Hồ sơ đấu giá gồm:

+ Đơn xin tham gia đấu giá (Theo mẫu).

+ Bản sao Giấy CMND hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy giới thiệu (Trường hợp là tổ chức).

+ Tiền đặt trước: 87.000.000 đ.

* Lưu ý: Nếu khách hàng không trúng đấu giá, số tiền này sẽ được hoàn trả lại trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc. Trường hợp trúng đấu giá thì số tiền này sẽ trừ vào tiền phải nộp khi trúng đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 24/9/2018 tại Hội trường Công ty.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

11. Thực hiện đấu giá:

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tiến hành giới thiệu thành phần tham dự, điểm danh khách hàng tham gia đấu giá. Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến tài sản đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá.

- Đấu giá bằng phiếu trực tiếp theo từng vòng, phiếu do tổ chức đấu giá phát ra và được phát giá nhiều vòng liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp hoặc chỉ còn duy nhất một khách hàng tham gia đấu giá.

- Giá để công nhận trúng đấu giá là mức giá cao nhất và duy nhất của vòng phát giá sau cùng.

- Khách hàng tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá ở vòng đầu tiên bằng giá khởi điểm (là 588.636.701 đ) hoặc cao hơn giá khởi điểm tối thiểu một bước giá không qui định mức tối đa (Nghĩa là giá khởi điểm cộng với mức chênh lệch bước giá do đấu giá viên công bố), trường hợp không tham gia trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm cộng tối thiểu 01 bước giá thì sẽ bị tịch thu tiền đặt trước và không được tham gia các vòng đấu tiếp theo.

- Kể từ vòng 2 trở đi, nếu khách hàng không có nhu cầu tham gia đấu giá tiếp thì khách hàng ghi vào phiếu đấu giá là “ngưng phát giá” hoặc “không phát giá”, nhưng vẫn phải ngồi tại chỗ cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá mà phát giá thấp hơn giá khởi điểm cộng thêm tối thiểu 01 bước giá thì sẽ bị tước quyền tham gia đấu giá, không được tham dự các vòng đấu tiếp theo.

- Đấu giá viên công bố bước giá ngay từ khi bắt đầu cuộc đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc đấu giá.

- Sau mỗi vòng đấu giá người điều khiển nhắc lại giá đã trả cao nhất và công bố mức giá và bước giá của vòng kế tiếp cho đến khi chỉ còn duy nhất một khách hàng tham gia phát giá, thì người điều hành phiên đấu giá kết thúc cuộc đấu giá và công bố người phát giá cao nhất và duy nhất là khách hàng được mua tài sản (Gọi là Khách hàng trúng đấu giá).

- Trường hợp sau vòng phát giá (Kể từ vòng 2 trở đi), tất cả các khách hàng đều ngưng phát giá thì sẽ xem xét lại giá ở vòng đấu liền kề trước đó. Nếu khách hàng nào trả giá cao nhất ở vòng đấu liền kề trước đó thì sẽ là người trúng giá, nếu có nhiều hơn một khách hàng trả giá cao nhất và bằng nhau thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn ra người trúng giá sau cùng.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nhận tài sản hoặc rút lại giá đã trả sẽ bị tịch thu tiền đặt trước đồng thời Công ty sẽ báo cáo với chủ tài sản để xem xét lại mức giá khởi điểm và phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác.

- Trường hợp chỉ có 01 khách hàng tham gia đấu giá (Nếu được sự đồng ý của chủ tài sản), đồng thời khách hàng tham gia đấu giá chấp nhận trả giá bằng giá khởi điểm thì sẽ được xem xét trúng giá. Trường hợp chủ tài sản không thống nhất thì xem như không hợp lệ, Công ty sẽ không tiến hành đấu giá và sẽ thanh toán lại tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước đấu giá cho khách hàng tham dự đấu giá.

- Kết thúc cuộc đấu giá có lập biên bản đấu giá và phải có chữ ký của khách hàng trúng đấu giá, đại diện khách hàng tham gia đấu giá; đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; thư ký ghi biên bản, chủ tài sản và khách mời chứng kiến (Nếu có).

12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không dự cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp cử người khác tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc ủy quyền của tổ chức tham gia đấu giá).

- Khách hàng tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

- Có hành vi vi phạm:

+ Sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia, tham dự đâu giá.

+ Thông đồng, móc ngoặc, đe dọa để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá.

+ Cản trở, gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

- Từ chối ký biên bản đấu giá.

- Rút lại giá đã trả.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá. Khách hàng trúng đấu giá mà từ chối không thanh toán tiền mua tài sản theo đúng thời gian qui định.

- Vi phạm các trường hợp khác theo qui định của Pháp luật.

* Kể từ vòng 2 trở đi: Đối với trường hợp khách hàng tham gia đấu giá mà phát giá thấp hơn giá khởi điểm cộng thêm tối thiểu 01 bước giá được qui định (Nhưng không được phép thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu hiện tại) theo diễn biến phiên đấu giá: Sẽ bị truất quyền tham dự đấu giá nhưng được nhận lại tiền đặt trước.

13. Phương thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán (Nộp trực tiếp số tiền trúng giá cho chủ tài sản):

+ Ngay sau khi phiên đấu giá hoàn thành, khách hàng trúng giá sẽ nộp 50% giá trị tài sản trúng giá (Không bao gồm tiền đặt trước ban đầu).

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng trúng giá nộp đầy đủ số tiền còn lại.

14. Giao nhận tài sản:

- Thời gian giao nhận tài sản cho khách hàng trúng đấu giá dự kiến 30 ngày làm việc sau khi:

+ Ký hợp đồng mua bán tài sản giữa khách hàng trúng giá và chủ tài sản (Trường hợp cần thông qua phòng công chứng thì phí công chứng do người mua tài sản thanh toán).

+ Khách hàng đã hoàn tất thủ tục tài chính (Đã nộp tiền trúng giá và các khoản chi phí khác theo quy định của Nhà nước).

- Địa điểm nhận tài sản: Đúng vị trí tài sản đã thông báo đấu giá.

15. Những qui định khác:

- Khi tiến hành đấu giá, chỉ có những khách hàng nào đăng ký hoặc có ủy quyền hợp pháp mới được tham gia đấu giá, tuyệt đối không được sử dụng phương tiện liên lạc và giữ gìn trật tự trong suốt phiên đấu giá.

- Nếu phát hiện có thương lượng cấu kết giữa những người đấu giá để dìm giá, đấu giá viên có quyền tạm ngưng phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá. Khách hàng có hành vi này xem như đã vi phạm trong đấu giá sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành và tịch thu tiền đặt trước.

- Đối với những trường hợp phát sinh ngoài qui chế này, sẽ thực hiện theo qui định của pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản.

Trên đây là qui chế đấu giá tài sản nêu trên, qui chế này có thể sẽ được điều chỉnh nội dung và công bố trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đấu giá và phổ biến cho tất cả các khách hàng khi mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá./.