Ngày 24/8/2018, đấu xe ô tô tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/8/2018 do Hạt kiểm lâm Vạn Ninh, Khánh Hòa ủy quyền như sau: