Ngày 24/01/2019, đấu giá lô xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và Đầu tư ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội. Địa chỉ: số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá:

  - Xe ô tô Toyota Crown, biển kiểm soát: 80B-5968, màu đen, số chỗ ngồi: 04 cả lái phụ, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: CROWN, loại xe: ô tô con, số máy: 0715398, số khung: 1550133471, chủ xe: Bộ kế hoạch đầu tư; Sản xuất tại Nhật Bản năm 1999;

  - Xe ô tô Toyota Hiace, biển kiểm soát: 31A-4235, màu trắng, số chỗ ngồi: 15 cả lái phụ, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: HIACE, loại xe: xe khách nhỏ, số máy: 1890746, số khung: 0023012, chủ xe: Bộ kế hoạch đầu tư; Sản xuất tại Nhật Bản năm 1998;

- Xe ô tô Toyota camry 2.2, biển kiểm soát: 80B- 3525, màu xanh, số chỗ ngồi: 05 cả lái phụ, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: CAMRY 2.2, loại xe: ô tô con, số máy: 5S4376830, số khung: 200X779881, chủ xe: Bộ kế hoạch đầu tư; Sản xuất tại Việt Nam năm 2000;

Việc bán tài sản được thực hiện theo phương thức có sao bán vậy, bán toàn bộ tài sản một lần.

Giá khởi điểm đấu giá: 289.926.120 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn một trăm hai mươi đồng). Trong đó:

- Xe ô tô Toyota Crown: 134.877.120 đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn, một trăm hai mươi đồng);

- Xe ô tô Toyota Hiace: 24.816.000 đồng (hai mươi bốn triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng);

- Xe ô tô Toyota camry 2.2: 130.233.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn đồng).

Giá bán tài sản không có thuế giá trị gia tăng. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản, chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng và các chi phí liên quan khác do khách hàng trúng đấu giá phải chịu (nếu có).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản đến ngày 21/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội. Địa chỉ: Số 68 Trường Chinh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (trong giờ hành chính). Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 23/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng kí trực tiếp

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14h30 ngày 24/01/2019 tại Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội – Số 68 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín với phương thức trả giá lên. Tối đa 01 (một) vòng đấu giá.

Liên hệ: 024.62598201 (Chi nhánh Công ty Cổ phần bán đấu giá Lam Sơn);