Ngày 23/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2018 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Yên Lập (Đ/c: Khu Tân An 2, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 15 ô đất tại tràn Đồng Cả, khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ: 

STT

Ô đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành Tiền
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/ô)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền hồ sơ
(đồng)

1

Ô số 1

210,0

4.000.000

840.000.000

162.000.000

100.000

500.000

2

Ô số 2

240,0

4.000.000

960.000.000

162.000.000

100.000

500.000

3

Ô số 3

240,0

4.000.000

960.000.000

162.000.000

100.000

500.000

4

Ô số 4

268,6

4.000.000

1.074.400.000

162.000.000

100.000

500.000

5

Ô số 9

293,8

3.500.000

1.028.300.000

162.000.000

100.000

500.000

6

Ô số 10

232,4

3.500.000

813.400.000

162.000.000

100.000

500.000

7

Ô số 11

239,8

3.500.000

839.300.000

162.000.000

100.000

500.000

8

Ô số 12

241,9

3.500.000

846.650.000

162.000.000

100.000

500.000

9

Ô số 13

238,4

3.500.000

834.400.000

162.000.000

100.000

500.000

10

Ô số 14

233,2

3.500.000

816.200.000

162.000.000

100.000

500.000

11

Ô số 15

268,1

3.500.000

938.350.000

162.000.000

100.000

500.000

12

Ô số 16

218,8

4.000.000

875.200.000

162.000.000

100.000

500.000

13

Ô số 17

240,0

4.000.000

960.000.000

162.000.000

100.000

500.000

14

Ô số 18

240,0

4.000.000

960.000.000

162.000.000

100.000

500.000

15

Ô số 19

281,5

4.000.000

1.126.000.000

162.000.000

100.000

500.000

Tổng Cộng

3.686,5

13.872.200.000

2.430.000.000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/12/2018 đến ngày 11/12/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/11/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 20/12/2018 tại Phòng Tư Pháp UBND huyện Yên Lập, UBND thị trấn Yên Lập và tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp hồ sơ: Từ ngày 30/11/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 20/12/2018 tại Phòng Tư pháp UBND huyện Yên Lập.

- Nộp tiền đặt trước qua hình thức chuyển khoản :

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh

- Số tài khoản: 2716201002810

- Tại: NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn- CN huyện Yên Lập Phú Thọ.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16h00’ ngày 20/12/2018 tại tại Phòng Tư pháp UBND huyện Yên Lập.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 23/12/2018 tại Hội trường phòng họp Ban Chấp Hành- Khuôn viên UBND huyện Yên Lập

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- UBND huyện Yên Lập – Phòng Tư Pháp - Đ/c: Khu Tân An 2, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.