Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DV Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 23/11/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích: 113,30 m2 đất ở đô thị tại thửa đất C5-03 tại Khu dân cư C5, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm: 679.800.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Trong giờ hành chính từ ngày 30/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 21/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 101.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk, số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn.