Ngày 22/11/2018, đấu giá xe nâng điện Yale tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi (Trung tâm) đấu giá nguyên hiện trạng 02 xe nâng điện Yale 1 tấn do Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn chuyển giao vào ngày 22/11/2018 như sau:

Giá khởi điểm: 76 triệu đồng.

Tiền đặt trước: 15 triệu đồng.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ, bỏ phiếu trả giá: Đến ngày 19/11/2018.

Đấu giá: Ngày 22/11/2018 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Trung tâm, số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.