Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 40 thửa đất tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Trung tâm PTQĐ huyện Cư M’Gar ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm PTQĐ huyện Cư M’Gar.

Tài sản đấu giá gồm:

1. QSDĐ 19 thửa đất tại điểm dân cư xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Tổng GKĐ: 3.151.377.900 đồng;

2. QSDĐ 21 thửa đất tại Lô A Khu quy hoạch điểm dân cư thôn Nam Kỳ, xã Ea D’Rơng, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Tổng GKĐ: 1.754.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018.

Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

Thời gian và địa điểm đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018 tại Hội trường Trung tâm PTQĐ huyện Cư M’Gar.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm PTQĐ huyện Cư M’Gar. Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0262.3835886.