Ngày 22/10/2018, đấu giá chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Môi trường và DV đô thị Sơn La đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Phúc Lạc Viên Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La và Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La tổ chức đấu giá chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Lạc Viên Sơn La vào ngày 22/10/2018 như sau:

1. Cổ phần chuyển nhượng (đấu giá): 40.000 cổ phần; loại cổ phần phổ thông; mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần; giá khởi điểm đấu giá 10.000 đồng/ cổ phần; bước giá: 100 đồng/ cổ phần (Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần là 40.000 cổ phần).

2. Tổ chức cuộc đấu giá: Vào 8 giờ 30 phút, ngày 22/10/2018 (thứ Hai) tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, nộp Phiếu tham gia đấu giá: Từ ngày 01 đến 17 giờ 30’, ngày 19/10/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La.

4. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17 đến 17h30’, ngày 19/10/2018, nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng.

Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước Việt Nam) tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

(1) Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La. Địa chỉ: Số 07, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. ĐT: 02123 857186;

(2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La. Địa chỉ: Số 102, Đường Tô Hiệu, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. ĐT: 02128 558 668).