Ngày 22/02/2019, đấu giá 05 cột bơm nhiên liệu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/02/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: 05 cột bơm nhiên liệu

a) Cột nhiên liệu xăng RON95-III , kiểu ATC2002T, số 395, sản xuất tại Việt Nam năm 2009; Tem kiểm định 13A18993 có hiệu lực đến 31/5/2019; Giá khởi điểm là: 11.800.000 đồng (Mười một triệu tám trăm ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: QL14A, thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

b) Cột nhiên liệu xăng E5-RON92, kiểu VN-01, số 95, sản xuất tại Việt Nam năm 2011; Tem kiểm định 13A18452 có hiệu lực đến 31/5/2019; Giá khởi điểm là: 11.800.000 đồng (Mười một triệu tám trăm ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: Thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

c) Cột nhiên liệu xăng RON95, kiểu ND-01, số 151201, sản xuất tại Việt Nam năm 2015; Tem kiểm định 13A17810 có hiệu lực đến 31/01/2019; Giá khởi điểm là: 12.400.000 đồng (Mười hai triệu bốn trăm ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

d) Cột nhiên liệu dầu Diezel, kiểu ND-01, số 154700, sản xuất tại Việt Nam năm 2015; Tem kiểm định 13A17808 có hiệu lực đến 31/01/2019; Giá khởi điểm là: 12.400.000 đồng (Mười hai triệu bốn trăm ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

đ) Cột nhiên liệu xăng E5-RON92, kiểu PNCO P1, số 04605, sản xuất tại Việt Nam năm 2018; Tem kiểm định 13A19778 có hiệu lực đến 31/7/2019; Giá khởi điểm là: 11.800.000 đồng (Mười một triệu tám trăm ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: 434 Trần Hưng Đạo, P.Cheo Reo, thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc của 05 tài sản: Tài sản vi phạm bị tịch thu bán đấu giá sung quỹ nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 19/02/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 19/02/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 15% giá khởi điểm nộp trong vòng 3 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào TK của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 19/02/2019;tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/02/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai(46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.