Ngày 21/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo đấu giá tài sản ngày 21/9/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 140): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BB 361409, diện tích 137 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 894, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 13/7/2011 cho hộ ông Nguyễn Minh Long. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH một thành viên XNK Minh Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 469.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 47.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 141): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BG 519623, diện tích 320 m2 đất trong đó đất ở 180 m2, đất trồng cây lâu năm 140 m2, thửa đất số 345, tờ bản đồ 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 13/7/2011 cho hộ ông Ngô Văn Thắng.Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH một thành viên XNK Minh Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Đậu, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 788.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 79.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 142): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 476866, diện tích 230 m2 đất ở, thửa đất số 281, tờ bản đồ 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/3/2002 cho hộ ông Ngô Văn Thiệu.Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH một thành viên XNK Minh Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Gò Đậu, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 506.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 143): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BB 337967, diện tích 198 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 04, tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 08/12/2010 cho hộ ông Ngô Văn Thắng và bà Trần Thị Tuyết. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng.Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH một thành viên XNK Minh Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Đồng Dậy, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 672.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 68.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 144): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 0051857, diện tích 744 m2 đất trong đó đất ở 300 m2, đất vườn 444 m2, thửa đất số 879, tờ bản đồ 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/06/1996cho ông Nguyễn Minh Long. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH một thành viên XNK Minh Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 4.446.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 450.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (HĐ 145): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BL 199447, diện tích 106 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 50, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/12/2012 cho ông Nguyễn Xuân Vinh.Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH sản xuất và XNK Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Quyết Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 235.000.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 24.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (HĐ 146): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BP 883774, diện tích 106 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 295, tờ bản đồ 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 12/8/2013 cho ông Nguyễn Hữu Thanh.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng, giá trị thấp nên không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH sản xuất và XNK Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 302.000.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 30.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (HĐ 147): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 457785, diện tích 324 m2 đất ở, thửa đất số 17, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/01/2003 cho hộ ông Nguyễn Xuân Vinh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4, giá trị thấp nên không tính giá trị. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH sản xuất và XNK Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Trung Tâm, Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 1.636.000.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 170.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.9. Tài sản thứ 9 (HĐ 148): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AO 979950, diện tích 189 m2 đất ở, thửa đất số 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/7/2009 cho hộ ông Nguyễn Gia Hoàng và Bà Nguyễn Thị Tâm.Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH sản xuất và XNK Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Đồng An, Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 389.000.000 đồng

1.9.2. Khoản tiền đặt trước: 39.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 18/9/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 10/9/2018 đến ngày 11/9/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 21/9/2018 (Thứ 6) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909; 0982.099.896